Stichting Hulp aan Congo

Hulp aan door ‘Fondation Aide au Congo’ geselecteerde projecten

Presentatie

Stichting ‘Hulp aan Congo’ (HaC)

  1. Bovengenoemde stichting is opgericht omdat Justin Lutula te kennen gaf dat hij graag iets wilde betekenen voor de ontwikkeling van zijn land van herkomst. Tijdens zijn reis op familiebezoek wilde hij onderzoeken of er geschikte kleinschalige projecten zouden zijn die wij kunnen ondersteunen. Daarvoor had Justin van tevoren contacten gelegd met landgenoten in Nederland en regionale bijeenkomsten bezocht. Tijdens deze bijeenkomsten werden ervaringen uitgewisseld op het vlak van kleinschalige hulp.
  2. Justin heeft zijn familie in Congo kunnen bezoeken. Zijn 62-jarige moeder en zijn 3 zussen en 3 broers verkeren allemaal in goede gezondheid. Justin heeft met zijn reeds verlopen Congolese paspoort de reis moeten maken. Het was dan ook een grote opluchting voor hem dat hij binnen een week (dankzij enig smeergeld) een nieuw Congolees paspoort kreeg. Intussen heeft hij de Nederlandse nationaliteit en een Nederlands paspoort verkregen
  3. Tijdens uitvoerige besprekingen van zijn ervaringen in Congo hebben wij als bestuur van de stichting besloten om in eerste instantie twee middelbare scholen in Kinshasa en Maluku te helpen met voldoende goede leermiddelen en overige materialen. Daarna willen we proberen voldoende geld bij elkaar te krijgen om tafels, stoelen en kasten te kunnen laten maken nadat de lokalen in enigszins werkbare ruimten zijn herschapen.
  4. Ons doel is dat alleen Congolezen werken aan de uitvoering van door hen zelf opgestelde plannen tot verbetering van hun leefwereld in Congo. Voorwaarde voor verantwoorde hulpverlening is goede controle over de uitvoering. Justin is van mening dat dit kan via de mogelijkheden die internet biedt. Daarnaast is het mogelijk dat Nederlandse Congolezen bij familiebezoek aan hun land zich op de hoogte stellen van activiteiten ter plaatse en overleg kunnen hebben t.a.v. verdere plannen. Nederlandse deskundigen maken geen reizen naar Congo om plannen-in-uitvoering te inspecteren of bij te sturen. Reizen naar Congo worden niet door de stichting betaald maar door de reizigers zelf of door Congolezen die in Nederland wonen.
  5. We willen als bestuur in eerste instantie kennissen en vrienden vragen om geregelde steun. Tegelijkertijd willen we de gemeenteleden van de GKv-Krimpen aan den IJssel oproepen om geld te doneren voor deze vorm van hulp. Met kleine geregelde bedragen hopen we al veel te kunnen doen. Onze stichting is geen kerkelijk organisatie. Afhankelijk van het verdere verloop van de activiteiten in Congo zullen wij de doelgroep van mogelijke gevers uitbreiden naar ander inwoners van Krimpen ad IJssel en daarbuiten.
  6. Om de hulpverlening in goede banen te leiden is er in Congo een groepje van 5 deskundige en betrouwbare mensen gevormd die in Kinshasa een bureau bemannen onder de naam ‘Fondation aide au Congo’ (FaC). Met hun eigen Reglement d’Ordre Interieur. Dit reglement en de statuten van de stichting HaC kunt u vinden onder het uitklapmenu ‘doel’(van HaC).

Als u het werk van onze stichting wilt steunen kunt u dat doen door een gift over te maken op bankrekening 1585.70.669 t.n.v. stichting HaC te Krimpen ad IJssel.
Of liever: een vast bedrag(je) per maand doneren aan de stichting. We zullen alle gevers regelmatig op de hoogte houden van onze activiteiten.