Stichting Hulp aan Congo

Hulp aan door ‘Fondation Aide au Congo’ geselecteerde projecten

Kledingactie

In november 2012 zijn er drie balen met kleding verscheept naar Congo. Justin en Martine hebben deze kleding vooraf goed gesorteerd, zodat alleen goede en daar bruikbare kleding is verstuurd.

Kleding met een meerwaarde.
De leden van de L’Ordre hebben die kleding op twee plaatsen verspreid, in de buurten rondom de twee schoolprojecten.
Hieronder staan enkele foto’s, die laten zien dat mensen er blij mee zijn.

 

Over ons

De stichting HULP AAN CONGO is opgericht om hulp te bieden aan projecten die geselecteerd zijn door leden van ‘Fondation Aide au Congo’.

Giften en donaties kunnen worden overgemaakt naar bankrekening NL83 RABO 0158 5706 69 t.n.v. stichting HaC te Krimpen a.d. IJssel